Thảm văn phòng CRE01

250.000

Kích thước 1 × 0.4 m
Hãng sản xuất

Oriental Carpet OCC

Loại thảm

Thảm văn phòng

Quy chuẩn

Dệt công nghiệp PVC

Giá thảm chính hãng

100 – 300 nghìn đồng