TM01

1.900.000

Kích thước 100 × 100 m
Giá thảm chính hãng

1.7 – 2.5 triệu đồng

Hãng sản xuất

Hàng Kênh

Quy chuẩn

Dệt thủ công